SEMPRIORE

Nazwa SEMPRIORE powstała z połączenia dwóch  łacińskich słów – SEMPER (ZAWSZE) i PRIOR (PIERWSZY), co z założenia definiuje główny cel rozpoczęcia działaności w postaci dążenia do najlepszych rozwiązań. W luźnym tłumaczeniu SEMPRIORE znaczy PROSTSZE. Choć to swobodne tłumaczenie nie odzwierciedla wprost znaczenia połączonych słów, to świetnie nawiązuje i oddaje charakter końcowych rozwiązań, a mianowicie ich PROSTOTĘ. Najkrócej mówiąc SEMPRIORE to lepsze i prostsze rozwiązania.

Logotyp nawiązujący do Róży Wiatrów  wskazuje zarówno na otwartość na świat jak i na różnorodność oferty. Wskazuje na ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań i rozwiązań.